ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน"

 
== ประวัติ ==
เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน เป็นโอรสองค์เดียวใน[[เจ้าจักรคำขจรศักดิ์]] [[เจ้าผู้ครองนครลำพูน]]องค์สุดท้าย กับที่ประสูตแต่[[แม่เจ้าแขกแก้วจักรคำขจรศักดิ์]]<ref>http://www.chiangmai-thailand.net/lanna_city/lumpoon/ratchawong.html</ref> และมีพี่น้องต่างมารดา ได้แก่
* เจ้าลำเจียก ณ ลำพูน
* เจ้าวรรณรา ณ ลำพูน
* เจ้าพัฒนา ณ ลำพูน
 
เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูนด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางเทวี ณ ลำพูน (สกุลเดิม วัฒนะทัสสี) ณ ลำพูน มีบุตร 2 คน คือ เจ้าหญิงวรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช และเจ้าวีรทัศน์ ณ ลำพูน
 
เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปี พ.ศ. 2508
เจ้าวรทัศน์ สำเร็จการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิต จาก[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
 
=== การศึกษา ===
เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน สำเร็จการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิต จาก[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
 
== บทบาททางการเมือง ==
56,747

การแก้ไข