ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน"

 
เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน สมรสกับนางเทวี (วัฒนะทัสสี) ณ ลำพูน มีบุตร 2 คน คือ เจ้าหญิงวรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช และเจ้าวีรทัศน์ ณ ลำพูน
 
เจ้าวรทัศน์ สำเร็จการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิต จาก[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
 
== บทบาททางการเมือง ==
56,749

การแก้ไข