ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาจหาญ ทรงงามทรัพย์"

(replaceViaLink)
 
== ข้อมูลส่วนตัว ==
'''เกิด''' 2 มิ.ย. 2493 อายุ 5962 ปี
 
'''ภูมิลำเนา''' อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
'''การศึกษา''' การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา ) ปี พ.ศ. 2516, การศึกษามหาบัณฑิต ( พลศึกษา ) ปี พ.ศ. 2518, ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี พ.ศ. 2553
 
'''รับราชการ''' ปี พ.ศ. 2518 – 2547 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 
== ประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนระดับสโมสร ==
ผู้ใช้นิรนาม