ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาพุทธในประเทศจีน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(r2.7.1) (โรบอต เพิ่ม: id:Agama Buddha di Cina)
== พุทธศาสนาในปัจจุบัน ==
 
ในปัจจุบันได้มีการฟื้นฟู[[พระพุทธศาสนา]]ลัทธินิกาย[[มหายาน]]ขึ้นใหม่ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังให้การสนับสนุนจัดตั้ง[[พุทธสมาคมแห่งประเทศจีน]] และสภาการศึกษาพระพุทธศาสนาแห่ง[[ประเทศจีน]]ขึ้นในกรุง[[ปักกิ่ง]]อีกด้วย เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อเผยแผ่[[พระพุทธศาสนา]]กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ปัจจุบันนี้ชาวจีนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาคู่ วิถีอนุตตรธรรมควบคู่ไปกับ[[ลัทธิขงจื้อ]] และ[[ลัทธิเต๋า]] ซึ่งปัจจุบันมีผู้นับถือถึง 30%
 
== พุทธศาสนาเถรวาทในจีน ==
ในประเทศจีน มีผู้นับถือพุทธศาสนาแบบนิกาย[[เถรวาท]]เฉพาะใน[[มณฑลยูนนาน]] ซึ่งโดยทั่วไปเป็นชนกลุ่มน้อย[[ชาวไทลื้อ]]และ[[ชาวไทใหญ่]]
=== พุทธศาสนาในสิบสองปันนา ===
พุทธศาสนาใน[[สิบสองปันนา]]เป็นพุทธศาสนาเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์ โดยได้รับอิทธิพลจาก[[อาณาจักรล้านนา]]หรือ[[เชียงใหม่]]ในปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 นิกายเช่นเดียวกับพุทธศาสนาในเชียงใหม่คือ <ref>เจีย แยนจอง. พุทธศาสนากับวิถีชีวิตชาวพุทธไทลื้อในสิบสองพันนา ใน คนไทไม่ใช่ไทย แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา. กทม. มติชน. 2549. หน้า 233</ref>
ผู้ใช้นิรนาม