ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวี"

ในปัจจุบันมี 43 ประเทศที่ยอมรับว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวีเป็นตัวแทนของเวสเทิร์นสะฮารา ส่วนใหญ่อยู่ใน[[แอฟริกา]]และประเทศในโลกที่สาม มีประเทศที่ถอนการรับรองก่อนหน้านี้ออกไป 22 ประเทศ และมี 12 ประเทศที่ระงับความสัมพันธ์ทางการทูต ในปัจจุบันมีสถานทูตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวีใน 13 ประเทศ ในทางตรงกันข้าม กลุ่มประเทศพันธมิตรอาหรับและอีก 25 ประเทศรับรองการผนวกเวสเทิร์นสะฮาราของโมร็อกโก<ref name = "Arabic 1999">{{cite news | url = http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/990108/1999010849.html | title = Arab League supports Morocco's territorial integrity | accessdate = 2009-02-26 | date = 1999-01-08 | publisher = Arabic News}}</ref><ref name = "Arabic 1998">{{cite news | url = http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/981217/1998121758.html | accessdate = 2009-02-26 | publisher = Arabic News | title = Arab League withdraws inaccurate Moroccan maps | date = 1998-12-17}}</ref>
 
แม้ว่าจะไม่มีตัวแทนใน[[สหประชาชาติ]] สาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวีถือเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ของ[[สหภาพแอฟริกา]]ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 โมร็อกโกได้ประท้วงด้วยการลาออกจากสหภาพแอฟริกา และเป็นประเทศเดียวในแอฟริกาที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนับตั้งแต่[[แอฟริกาใต้]]เข้าเป็นสมาชิกอีกครั้งใน พ.ศ. 2537 นอกจากนั้น สาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวียังเป็นสมาชิกพันธมิตรเชิงกลยุทธเอเชีย-แอฟริกาที่มีการชัดประชุมใน พ.ศ. 2548<ref name= "Asian-African Strategic Partnership">{{cite web | url = http://www.sabcnews.com/politics/government/0,2172,134138,00.html |title=Asia-Afro partnership meeting kicked off today |accessdate = 2006-09-01 |author=South African Broadcasting Corporation |date=2006-09-01 |publisher = South African Broadcasting Corporation | language =[[English language|English]]}} {{Dead link|date=September 2010|bot=H3llBot}}</ref> โดยโมร็อกโกได้ถอนตัวเพื่อประท้วงการเข้าร่วมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวี<ref name="Asian-African Strategic Partnership 2">{{cite web |url=http://www.sabcnews.com/south_africa/general/0,2172,134161,00.html |title= Moroccan objections taint Asian-Africa meeting |accessdate=2006-09-02 |author=South African Broadcasting Corporation |date=2006-09-02 |publisher=South African Broadcasting Corporation |language=[[English language|English]]}} {{Dead link|date=September 2010|bot=H3llBot}}</ref>
ใน พ.ศ. 2549 สาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวีเข้าร่วมในการประชุมพรรคการเมืองแห่งละตินอเมริกนและแคริบเบียน <ref name="Permanent Conference of Political Parties of the Latin American and the Caribbean">{{cite web | url= http://www.plenglish.com/article.asp?ID=%7B943864EE-C2AE-4E93-9B70-56F6B144C30A%7D&language=EN |title=LatAm, Caribbean Parties in Nicaragua |accessdate=2006-09-11 |author=Prensa Latina |date=2006-09-11 |publisher=Prensa Latina |language=[[English language|English]]}}</ref> ใน พ.ศ. 2553 สถานทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวีใน[[นิคารากัว]]ได้เข้าร่วมการเปิดประชุมสภาอเมริกากลาง<ref>{{cite news | title = Saharawi Ambassador to Nicaragua participates in meetings of PARLACEN | url = http://www.spsrasd.info/en/detail.php?id=12254 | publisher = SPS | date = 01-07-2010 | accessdate = 02-07-2010}}</ref>สาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวีไม่ได้เป็นสมาชิกทั้งพันธมิตรอาหรับหรือ[[สหภาพอาหรับมักเรบ]] ซึ่งมีโมร็อกโกเป็นสมาชิก
 
== ปัญหาสิทธิเหนือเวสเทิร์นสะฮารา ==
ในแผนสันติภาพล่าสุดของสหประชาชาติที่เสนอโดยเจมส์ เบเกอร์และ[[โคฟี อันนัม]] เลขาธิการทั่วไปแห่งสหประชาชาติได้เสนอแผนเกี่ยวกับเวสเทิร์นสะฮาราให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวีถูกแทนที่ด้วยรัฐบาลเวสเทิร์นสะฮารามีระยะเวลา 5 ปี โดยให้โมร็อกโกเป็นที่ปรึกษาก่อนจะได้รับเอกราช แต่แผนนี้ต้องระงับไปเพราะโมร็อกโกไม่เห็นด้วย