ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนัตตา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{พุทธศาสนา}}
'''อนัตตา''' ([[บาลี]]) หรือ '''อนาตมัน'''({{สันสกฤต|अनात्मन्}}) แปลว่า ''ไม่มีอัตตา'' ''ไม่มีตัวตน'' '''ไม่ใช่[[อัตตา]](หรืออาตมัน)''' ''ไม่ใช่ตัวตน'' หรือ สภาพที่บังคับบัญชาไม่ได้ โดยทั่วไปหมายถึง [[สังขารธรรม]] อันได้แก่ [[ขันธ์]] 5 คำนี้จัดเป็นหนึ่งในชื่อเรียกที่เป็น[[คำไวพจน์]]ของขันธ์ซึ่งถูกใช้เป็นอย่างมากในพระไตรปิฎก จะมาคู่กับคำไวพจน์ของขันธ์อีก 2 คำ คือ [[อนิจจัง]] กับ [[ทุกขัง]] นั่นเอง
 
== เหตุที่ได้ชื่อว่า "อนัตตา" ==
168

การแก้ไข