ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กราฟระบุทิศทาง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
กราฟระบุทิศทางแตกต่างจาก[[กราฟไม่ระบุทิศทาง]]ตรงเซตของเส้นเชื่อม ซึ่งเส้นเชื่อมของกราฟระบุทิศทางจะเป็นคู่อันดับของจุดยอด ในขณะที่เส้นเชื่อมของกราฟไม่ระบุทิศทางจะเป็น[[คู่ไม่อันดับ]]ของจุดยอด
 
เนื่องจากกราฟอาจจะเป็น[[กราฟอย่างง่าย]]หรือ[[มัลติกราฟ]]ก็ได้ บางครั้งจึงอาจเรียกประเภทเข้าไปด้วยว่า '''กราฟระบุทิศอย่างง่าย''' หรือ '''มัลติกราฟที่มีทิศทาง''' ซึ่งสำหรับมัลติกราฟนั้น ''A'' จะเป็น[[มัลติเซต]]แทนที่เซต เพื่อให้สามารถมีเส้นเชื่อมมากกว่า 1 เส้นระหว่างคู่ของจุดยอดได้ อย่างไรก็๋ตามก็ตาม มัลติกราฟจะสามารถมี[[วงวน]] (เส้นเชื่อมที่ปลายทั้งสองด้านต่อกับจุดยอดจุดเดียวกัน) ได้หรือไม่ก็ยังแตกต่างกันไปตามแต่ที่กำหนดให้
 
== นิยามทั่วไป ==