ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนแม่จันวิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มต้นมีพื้นที่ ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของตำบลป่าซาง ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากชาวบ้านป่าซางในการบริจาคที่ดิน ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการของโรงเรียนร่วมบริจาคเงิน รวมทั้งการใช้งบประมาณปรับปรุง บริเวณโรงเรียน จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่ของโรงเรียน จนปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 75 ไร่ 120 ตารางวา
{{รายชื่อโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์}}
 
{{เรียงลำดับ|มแจันวิทยาคม}}
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย]]
5,498

การแก้ไข