ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ"

 
== ประวัติ ==
นายปานเทพ จบการศึกษาจาก[[โรงเรียนเซนต์คาเบรียล]],จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะเศรษฐศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] และปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนีย]] [[สหรัฐอเมริกา]] และได้รับการอบรมจาก[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] รุ่นที่ 40 ('''[[ วปรอ. 4010]]''')
 
== การทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม