ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มลิงก์ และข้อมูลเกี่ยวกับราชทินนามนี้)
'''สมเด็จพระพุฒาจารย์''' เป็นราชทินนามของพระสงฆ์รูปหนึ่งที่มี[[สมณศักดิ์]]เป็น[[สมเด็จพระราชาคณะ]] ในสมัยหลังได้พระราชทานเฉพาะแก่พระสงฆ์ฝ่าย[[มหานิกาย]]
 
สมเด็จพระพุฒาจารย์รูปปัจจุบันคือ [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)]] [[เจ้าอาวาส]][[วัดสระเกศ]]
 
'''สมเด็จพระพุฒาจารย์''' ยังอาจหมายถึง :
* [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร]] ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสรูปแรกของ[[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม]]
* [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ)]] อดีตเจ้าอาวาส[[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์]]
 
[[หมวดหมู่:สมเด็จพระราชาคณะ|พุฒาจารย์]]
{{แก้กำกวม}}