ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชลน่าน ศรีแก้ว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| footnotes =
}}
'''นายชลน่าน ศรีแก้ว''' เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [[จังหวัดน่าน]] เขต 2 สังกัด[[พรรคเพื่อไทย]]<ref>[http://www.parliament.go.th รัฐสภาไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]</ref> และเคยได้รับการยกย่องเป็น '''"ดาวเด่นสภาฯ"''' จากการตั้งฉายานักการเมือง ของ[[สื่อมวลชน]]ประจำปี [[พ.ศ. 2552]]
 
== ประวัติ ==
 
ปลายปี [[พ.ศ. 2552]] สื่อมวลชนประจำรัฐสภา ได้ตั้งฉายานักการเมือง โดยให้ฉายานายแพทย์ชลน่านเป็น '''"ดาวสภาฯ"''' ด้วยบทบาทการอภิปรายโดยมุ่งเน้นข้อมูลมากกว่าการใช้วาทะศิลป์<ref>[http://www.prachatai.com/journal/2009/12/27163 สื่อมวลชนประจำรัฐสภาตั้งฉายานักการเมืองประจำปี]</ref>
 
ชลน่าน ศรีแก้ว ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/164/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 3)]</ref> (ครม.ยิ่งลักษณ์ 3) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
 
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 60 ของไทย}}
54,416

การแก้ไข