ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
#นาย[[มั่น พัธโนทัย]] - (6 มิถุนายน 2553 - 9 สิงหาคม 2554)
#นาย[[บุญทรง เตริยาภิรมย์]] - (9 สิงหาคม 2554 - 18 มกราคม 2555)
#นาย[[วิรุฬ เตชะไพบูลย์]] (9 สิงหาคม 2554 - ปัจจุบัน28 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
#นาย[[ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย]] (18 มกราคม 2555 - ปัจจุบัน)
 
27,522

การแก้ไข