ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
=== มรณกรรม ===
[[ไฟล์:พุทธทาสฌาปนการ.jpg|250px|thumb|ร่างของท่านพุทธทาสภิกขุ ขณะถูกฌาปนกิจ ณ สวนโมกขพลาราม]]
{{โครง-ส่วน}}
 
== เกียรติคุณ ==
ผู้ใช้นิรนาม