ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093"

{{HW||2mcirSTART|||'''แยกสบบง ([[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021]])'''}}
{{HW||2mSTR|||[[อำเภอภูซาง|อ.ภูซาง]] [[จ.พะเยา]]}}
{{HW||2mJLF2m|||แยกทุ่งกล้วยก๊อหลวง ([[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1210]])}}
{{HW||2mSTR|||ไป [[อ.เชียงคำ]] [[จ.พะเยา]])}}
{{HW||2mSTR|||}}
{{HW||2mJRT2m|||แยกม่วงชุม ([[ทางหลวงชนบท พย.4010 ]])}}
{{HW||2mSTR|||ไป [[อำเภอภูซาง|อ.ภูซาง]] [[จ.พะเยา]] }}
{{HW||2mSTR|||}}
{{HW||2mSTR|||ไป บ.ปางค่า [[อ.เทิง]]}}
{{HW||2mSTR|||}}
{{HW||2mJRT2m|||แยกภูชี้ฟ้า ([[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 10931155]])}}
{{HW||2mSTR|||ไป บ.ปางค่า [[อ.เทิง]]}}
{{HW||2mBDR|||'''รอยต่อ [[อ.เทิง]]-[[อ.เวียงแก่น]]'''}}
{{HW||2mSTR|||}}
{{HW||2mcirSTART|||'''บ.ผาตั้ง ต.ปอ [[อ.เวียงแก่น]] [[จ.เชียงราย]]''' }}
([[ทางหลวงชนบท ชร.4029 ]]) }}
|}
|}
2,244

การแก้ไข