ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระภัททิยกาฬิโคธาบุตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(moveCategory)
| เสียชีวิต =
| นิพพาน =
| ปรินิพพาน =
| สถานที่เสียชีวิต =
| สถานที่นิพพาน =
| สถานที่ปรินิพพาน =
| ชาวเมือง = [[เมืองกบิลพัสดุ์]] [[แคว้นสักกะ]]
| นามบิดา =
ผู้ใช้นิรนาม