ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย"

(โรบอต เพิ่ม: sah,br,ur,yo แก้ไข: zh:Wikipedia:創建條目精靈/维基百科不是什么)
# '''อนุสรณ์สถาน หรือหนังสือที่ระลึก''' วิกิพีเดียไม่ใช่สถานที่ที่จะประกาศเกียรติคุณหรือระลึกถึงความหลังของเพื่อนร่วมรุ่น ศิษย์เก่า หรือญาติพี่น้อง บทความที่เกี่ยวกับบุคคลในวิกิพีเดียจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในระดับหนึ่ง
 
ถ้าคุณต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์วิกิของคุณเอง คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์[[มีเดียวิกิ]] ได้ที่ http[[MW://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki]]
 
=== วิกิพีเดียไม่ใช่สมุดรายชื่อ ===
5,414

การแก้ไข