ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศอิตาลีในโอลิมปิกฤดูหนาว 1998"