ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหีศาสกะ"

เพิ่มขึ้น 28 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(พุทธามาตย์ ย้ายหน้า นิกายมหิสาสกวาท ไปยัง มหีศาสกะ)
{{พุทธ}}
'''นิกายมหิสาสกวาท''' หรือ '''นิกายมหิศาสกวาทนิกายมหีศาสกะ''' เป็น[[นิกายในศาสนาพุทธ]]ฝ่าย[[อาจริยวาท]] ที่หลักฐานฝ่ายบาลีกล่าวว่าแยกมาจาก[[เถรวาท]] ส่วนหลักฐานฝ่ายสันสกฤตกล่าวว่าแยกมาจากนิกาย[[นิกายสรวาสติวาท]] อาจารย์ผู้เป็นต้นกำเนิดของนิกายนี้เป็น[[พราหมณ์]] เมื่อมาบวชได้นำหลักธรรมใน[[พระเวท]]มาผสมกับพระพุทธพจน์ แพร่หลายทางภาคตะวันตกและภาคใต้ของ[[อินเดีย]] โดยเฉพาะแคว้นอวันตี วนวาสี มหาสมณฑล เกรละ และมีอิทธิพลในลังกาด้วย พระพุทธชีวะได้แปลวินัยของนิกายนี้เป็น[[ภาษาจีน]]
 
หลักธรรมของนิกายนี้มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากนิกายอื่นๆ หลายประการ เช่น ไม่มี[[อันตรภพ]] ผู้สำเร็จอรหันต์แล้วไม่เสื่อมแต่[[พระโสดาบัน]]เสื่อมได้ การบูชาสถูปเจดีย์ได้บุญน้อย การถวายทานให้คณะสงฆ์ที่มี[[พระพุทธเจ้า]]เป็นประธานมีผลมากกว่าถวายทานต่อพระพุทธเจ้าองค์เดียว เป็นต้น
* อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์. พระพุทธศาสนามหายาน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กทม. มหามกกุฏราชวิทยาลัย. 2539.
 
[[หมวดหมู่:นิกายในศาสนาพุทธเถรวาท|มหิสาสกวาท]]
{{โครงพุทธศาสนา}}