ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(4) อธินันท์ อ่ำบุญ, บรรณาธิการ. 2540. ''' อสีติสํวจฺฉรํ 80 ปี พระธรรมดิลก (จันทร์ กุสลเถระ) 26 พฤศจิกายน 2540'''.เชียงใหม่: กลางเวียงกลางพิมพ์.
 
==ดูเพิ่ม==
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทย]]
*[[หมวดหมู่:รายชื่อบุคคลสำคัญของไทย|บุคคลสำคัญของไทย]]
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทย]]
[[หมวดหมู่:จังหวัดเชียงใหม่]]
214

การแก้ไข