ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (บุคคล)"

* "ช" เป็นผู้ที่ได้รับนามสกุลพระราชทาน หรืออยู่ในวงศ์ตระกูลที่มีความโดดเด่น ดังนั้น "ช" จึงเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่น
{{วิกิพีเดีย:ความโดดเด่นของบทความ_(บุคคล)/วงศ์ตระกูล}}
 
== เมื่อไม่ผ่านเงื่อนไข ==
ถ้าคุณเห็นว่าบทความบุคคลไหนไม่ผ่านเกณฑ์ คุณสามารถช่วยติดป้าย
* {{มบ|ใคร}} ถ้าบุคคลนั้น อาจจะเป็นบุคคลสำคัญที่มีความโดดเด่นแต่ไม่ได้อธิบายไว้ว่าคนนั้นสำคัญอย่างไร เผื่อให้ผู้เขียนกลับมาแก้ไข
* {{มบ|ลบ}} ถ้าบุคคลนั้นไม่ใช่บุคคลสำคัญที่มีความโดดเด่น โดยจะทำการแจ้ง[[WP:ADMIN|ผู้ดูแลระบบ]]ให้ลบบทความออกจากระบบ
* นอกจากนี้คุณเองสามารถช่วยพัฒนาบทความได้ โดยนำแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือมาเพิ่มเติม แสดงถึงความสำคัญของตัวบทความได้
 
== ดูเพิ่ม ==
44,326

การแก้ไข