ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (บุคคล)"

* "ฉ" เคยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการบันเทิง ดังนั้น "ฉ" จึงเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่น
* "ช" เป็นผู้ที่ได้รับนามสกุลพระราชทาน หรืออยู่ในวงศ์ตระกูลที่มีความโดดเด่น ดังนั้น "ช" จึงเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่น
 
{{วิกิพีเดีย:ความโดดเด่นของบทความ_(บุคคล)/วงศ์ตระกูล}}
 
44,323

การแก้ไข