ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (บุคคล)"

อย่างไรก็ตามชีวประวัติบุคคลที่ปรากฏไม่สมควรที่จะเขียนโดยเจ้าตัวบุคคล หรือบุคคลใกล้ตัว เช่น ญาติพี่น้อง ซึ่งในส่วนนี้มีกล่าวไว้ใน[[วิกิพีเดีย:อัตชีวประวัติ|นโยบายอัตชีวประวัติ]]
 
== ความโดดเด่นของบุคคล ==
== เงื่อนไข ==
อันดับแรก บุคคลที่ถูกบันทึกในวิกิพีเดียนั้นจำเป็นต้อง '''มีความโดดเด่น''' โดยมีผลงานที่ถูกกล่าวถึงในสื่ออื่น'''นอกเหนือจาก'''สื่อของบุคคลนั้น (เช่น เว็บไซต์ส่วนตัวที่บุคคลนั้นทำขึ้นมาเอง) หรือหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่ (เช่น อ้างอิงถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย) อย่างไรก็ตามข้อมูลจากสื่อเว็บไซต์หรือหนังสือของบุคคลนั้นสามารถนำมาใช้อ้างอิงในส่วนของเนื้อหาได้ แต่ไม่ควรนำมาใช้อ้างอิงในการแสดงถึงความโดดเด่นของตัวบุคคล นอกจากนี้เว็บไซต์ในรูปแบบของเว็บบอร์ด บล็อกส่วนตัว หรือวิกิ ไม่ควรนำมาใช้ในการยืนยันความโดดเด่น เพราะเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่สามารถเขียนขึ้นโดยผู้อ่านทั่วไป ความโดดเด่นของบุคคลสามารถพิจารณาจากข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
 
* "ฉ" เคยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการบันเทิง ดังนั้น "ฉ" จึงเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่น
* "ช" เป็นผู้ที่ได้รับนามสกุลพระราชทาน หรืออยู่ในวงศ์ตระกูลที่มีความโดดเด่น ดังนั้น "ช" จึงเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่น
 
{{วิกิพีเดีย:ความโดดเด่นของบทความ_(บุคคล)/วงศ์ตระกูล}}
 
== เมื่อไม่ผ่านเงื่อนไข ==
44,326

การแก้ไข