ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปรียญธรรม 5 ประโยค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่คำอัตโนมัติ (-[[ภาพ: +[[ไฟล์:) ด้วยบอต)
=== วิชาแปลไทยเป็นมคธ (วิชาแต่ง) ===
 
[[ไฟล์:ธมฺมปทฏฐกถา ตติโย ภาโค.jpg|150px|thumb|ปกหนังสืออันเป็นที่คุ้นตาของนักเรียนบาลี '''"ธมฺมปทฏฐกถาธมฺมปทฏ{{ฐ}}กถา"''' หนึ่งในหลักสูตรวิชาแปลมคธเป็นไทยในชั้นประโยค ๑-๒ และ วิชาแต่งไทยเป็นมคธในชั้น เปรียญธรรม ๕ ประโยค ''จัดพิมพ์โดยคณะกรรมการแผนกตำรา [[มหามกุฏราชวิทยาลัย]]'']]
 
วิชาแปลไทยเป็นมคธในชั้น ป.ธ. ๕ นี้ ใช้หนังสือ อรรถกถาธรรมบทแปล ภาคที่ ๒ - ๔
* อรรถกถาธรรมบทแปล (จตุตฺโถ ภาโค - ภาคสี่)
 
ในชั้นนี้ผู้เรียนต้องศึกษาวิธีการแต่ง[[ภาษาไทย]]เป็น[[ภาษาบาลี]]โดยใช้หนังสือ '''อรรถกถาธรรมบทแปล ภาค ๒ -๔''' (ธัมมปทัฏฐกถาธัมมปทัฏ{{ฐ}}กถา ภาษาไทย) เพื่อฝึกแปลเป็น[[ภาษามคธ]] เหมือนกับชั้นประโยค ป.ธ. ๔ แต่'''ในชั้นนี้กรรมการจะออกข้อสอบให้ผู้สอบแต่ง คาถาบาลี ที่ปรากฏในหลักสูตรด้วย'''
 
== หลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์สอบไล่ในชั้นเปรียญธรรม ๕ ประโยค ==
130,612

การแก้ไข