ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสังขละบุรี"

(โรบอต ลบ: cbk-zam:Amphoe Sangkhla Buri (deleted))
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[รัฐมอญ]] [[รัฐกะเหรี่ยง]] ([[ประเทศพม่า]]) และ[[อำเภออุ้มผาง]] ([[จังหวัดตาก]])
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอทองผาภูมิ]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภออุ้มผาง]] ([[จังหวัดตาก]]) และ[[อำเภอทองผาภูมิ]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[เขตตะนาวศรี]] (ประเทศพม่า)
 
15

การแก้ไข