ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:Logonakhonsithammaratcity.gif|200px|thumb|right|สัญลักษณ์ของเทศบาลนครศรีธรรมราช]]
 
แบ่งออกเป็น 1 [[องค์การบริหารส่วนจังหวัด]] 1 [[เทศบาลนคร]] 3 [[เทศบาลเมือง]] 3943 [[เทศบาลตำบล]] และ 141138 [[องค์การบริหารส่วนตำบล]] โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้
 
แบ่งออกเป็น 1 [[องค์การบริหารส่วนจังหวัด]] 1 [[เทศบาลนคร]] 3 [[เทศบาลเมือง]] 39 [[เทศบาลตำบล]] และ 141 [[องค์การบริหารส่วนตำบล]] โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้
{|
|- -- valign=top
||
# [[เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]]
# [[เทศบาลเมืองปากพนัง]]
# [[เทศบาลเมืองปากพูน]]
<li># [[เทศบาลตำบลนาสารกะปาง]]
# [[เทศบาลตำบลเกาะทวด]]
# [[เทศบาลตำบลการะเกด]]
# [[เทศบาลตำบลขนอม]]
# [[เทศบาลตำบลขุนทะเล (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เทศบาลตำบลขุนทะเล]]
 
# [[เทศบาลตำบลเขาชุมทอง]]
||
<ol start=11>
# <li>[[เทศบาลตำบลเขาชุมทอง]]
<li>[[เทศบาลตำบลเขาพระ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เทศบาลตำบลเขาพระ]]
<li>[[เทศบาลตำบลจันดี]]
<li>[[เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่]]
<li>[[เทศบาลตำบลท้องเนียน]]
 
<li>[[เทศบาลตำบลทอนหงส์]]
</ol>
||
<ol start=21>
<li>[[เทศบาลตำบลทอนหงส์]]
<li>[[เทศบาลตำบลท่างิ้ว]]
<li>[[เทศบาลตำบลท่าแพ]]
<li>[[เทศบาลตำบลบางจากท่าประจะ]]
<li>[[เทศบาลตำบลท่ายาง (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เทศบาลตำบลท่ายาง]]
<li>[[เทศบาลตำบลท่าศาลา (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เทศบาลตำบลท่าศาลา]]
<li>[[เทศบาลตำบลทุ่งใส]]
<li>[[เทศบาลตำบลนาบอน]]
 
<li>[[เทศบาลตำบลนาสาร]]
<li>[[เทศบาลตำบลบางจาก]]
||
<ol start=31>
<li>[[เทศบาลตำบลนาสาร]]
<li>[[เทศบาลตำบลนาเหรง]]
<li>[[เทศบาลตำบลบางจาก]]
<li>[[เทศบาลตำบลปากนคร]]
<li>[[เทศบาลตำบลพรหมคีรี]]
<li>[[เทศบาลตำบลไม้เรียง]]
<li>[[เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์]]
 
||
<ol start=41>
<li>[[เทศบาลตำบลลานสกา]]
<li>[[เทศบาลตำบลสิชล]]
<li>[[เทศบาลตำบลหน้าสตน]]
<li>[[เทศบาลตำบลหลักช้าง]]
||
<ol start=41>
<li>[[เทศบาลตำบลหัวไทร]]
<li>[[เทศบาลตำบลหินตก]]
<li>[[เทศบาลตำบลอ่าวขนอม]]
 
</ol>
 
 
|}
 
 
แบ่งออกเป็น 1 [[เทศบาลนคร]] 3 [[เทศบาลเมือง]] และ 33 [[เทศบาลตำบล]]
6,038

การแก้ไข