ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แพน"

เพิ่มขึ้น 233 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
* [[ฟ้อนแพน]] - การฟ้อนรำประเภทหนึ่ง
* [[บทสดุดี]] (panegyric) - บทปาฐกถาต่อสาธารณะหรือบทเขียนในการสดุดีบุคคลหรือสิ่งของ
* [[สกุลลิงชิมแปนซี]] - ชื่อ[[genus|สกุล]]ของ[[ลิงไม่มีหาง]] ได้แก่ [[ลิงชิมแปนซี]] และ[[ลิงโบโนโบ]]
 
{{แก้กำกวม}}
ผู้ใช้นิรนาม