ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อันดับวานร"

*[[เต้านม]]ลดจำนวนลงเหลือเพียง 1 คู่ บนหน้าอก ยกเว้นไพรเมตบางชนิดอาจมีเต้านมบนหน้าท้องด้วย
*มีประสาทการดมกลิ่นไม่ดี มีการพัฒนาการลดลงมากกว่าสัตว์อื่น
*มีกระดูก[[กระดูกไหปลาร้า]] และกระดูก[[กระดูกสะบัก]] แข็งแรง ทำให้ขาคู่หน้าสามารถหมุนได้จึงเคลื่อนที่ได้หลายแบบ
*ระบบสืบพันธุ์เพศเมียมีวิวัฒนาการสูงประกอบด้วยการมี[[เมนส์|รอบเดือน]] ซึ่งพบทั้ง[[ลิงโลกเก่า]], ลิงไม่มีหาง และมนุษย์
*[[ต่อมเหงื่อ]]ปรากฎบน[[ผิวหนัง]]ทั่วไป ต่างจากสัตว์อื่น ๆ ที่มักมีต่อมเหงื่อที่อุ้งมือ หรืออุ้งเท้า
*มี[[ขนสัตว์|ขน]]เป็นหย่อม ๆ บนตัว เช่น ที่หัว, [[รักแร้]] ไม่ได้กระจายตัวสม่ำเสมอเหมือนสัตว์อื่น ๆ
ผู้ใช้นิรนาม