ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[โรงเรียนอาจสามารถวิทยา]] [[อำเภออาจสามารถ]]
{{col-end}}
 
== โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ==
* [[โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง(ท.รอ.1)]] [[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]]
* [[โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม(ท.รอ.2)]] [[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]]
* [[โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ(ท.รอ.2)]] [[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]]
* [[โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร(ท.รอ.2)]] [[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]]
* [[โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า(ท.รอ.2)]] [[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]]
* [[โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน(ท.รอ.2)]] [[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]]
* [[โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ(ท.รอ.2)]] [[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]]
* [[โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด(อ.ท.รอ)]] [[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]]
 
== โรงเรียนเอกชน ==
40

การแก้ไข