ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| พระปรมาภิไธย = แกรนด์ดยุกฌองแห่งลักเซมเบิร์ก
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์บูร์บง|บูร์บง-ปาร์มา]]<br />[[ราชวงศ์นัสเซา-เวลเบิร์ก]]
| วันพระราชสมภพ = [[5 มกราคม]] [[พ.ศ. 2464]] <br /> [[ปราสาทเบิร์ก]],[[ประเทศลักเซมเบิร์ก]] <br /> (พระชนมายุ 8891 พรรษา)
| วันสวรรคต =
| พระอิสริยยศ = แกรนด์ดยุกแห่งลักเซมเบิร์ก<br />ดยุกแห่งนัสเซา
10,419

การแก้ไข