ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิกิริยาแทนที่ตำแหน่งเดียว"

(r2.6.4) (โรบอต เพิ่ม: es:Reacción de desplazamiento)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
'''ปฏิกิริยาแทนที่ตำแหน่งเดียว''' ([[ภาษาอังกฤษ{{lang-en|อังกฤษ]]:single-displacement reaction}}) คือปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อ[[ธาตุเคมี]]ตัวหนึ่งเข้าไปแทนที่[[ธาตุเคมี]]อีกตัวหนึ่งในสารประกอบใดสารประกอบหนึ่งซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
<br>'''ก + ขค &rarr; กค + ข'''<br> ในสมการข้างบนธาตุ '''ก '''ทำปฏิกิริยาเคมีกับสารประกอบ''' ขค '''เกิดเป็นสารประกอบ '''กค''' และธาตุ''' ข''' อธิบายว่าปฏิกิริยานี้จะเกิดได้ง่ายเมื่อธาตุ '''ก '''มีความไวต่อปฏิกิริยาเคมีมากกว่าธาตุ''' ข '''บางครั้ง '''ก '''และ '''ข''' มีประจุไฟฟ้าไม่เท่ากันก็ได้ดังนั้นการทำให้สมการสมดุลจึงมีความจำเป็น ยกตัวอย่างเช่น ปฏิกิริยาเคมีระหว่างแคลเซียมคลอไรด์(CaCl<sub>2</sub>)กับโซเดียม(Na)เกิดเป็นโซเดียมคลอไรด์(NaCl)และแคลเซียม(Ca)ดังสมการนี้
 
โซเดียมคลอไรด์ 2 โมเลกุลและแคลเซียม 1 อะตอม
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[ปฏิกิริยารวมตัว]] (combination reaction)
ปฏิกิริยาเคมีในสารอนินทรีย์มีด้วยกัน 4 ชนิดคือ:
#* [[ปฏิกิริยารวมแตกตัว]] (combinationdecomposition reaction)
#* [[ปฏิกิริยาแตกตัวแทนที่คู่ซึ่งกันและกัน]] (decompositiondouble displacement reaction)
#'''ปฏิกิริยาแทนที่ตำแหน่งเดียว''' (single displacement reaction)
#[[ปฏิกิริยาแทนที่คู่ซึ่งกันและกัน]] (double displacement reaction)
 
[[หมวดหมู่:ปฏิกิริยาเคมี]]
15,884

การแก้ไข