ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ผัน นาคสุวรรณ ''([[วิวาห์เที่ยงคืน]] ,[[เลือดชนบท]] )''
 
[[จวงจันทร์ จันทร์คณา]] /[[พรานบูรพ์]] ''([[ในสวนรัก]] ,[[อ้ายค่อม]] ,[[ค่ายบางระจัน]] ,[[ไม่เคยรัก]] )''
 
'''ผู้กำกับการแสดง'''
เกษม มิลินทจินดา ''(เมืองแม่หม้าย ,เพลงหวานใจ ,หวานใจนายเรือ )''
 
จำรัส สุวคนธ์ ''(เลือดชาวนา ,กลัวเมีย ,เพลงหวานใจ ,หลอกเมีย ,ในสวนรัก ,ไม่เคยรัก ,น้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ง )''
 
ปลอบ ผลาชีวะ ''(เลือดชาวนา )''
 
จุรี รัตนหัตถ์ ''(หวานใจนายเรือ )''
 
เจือ จักษุรักษ์ ''(ค่ายบางระจัน)''
 
ฯลฯ
*2480: วิวาห์เที่ยงคืน ,เลือดชนบท ,[[เพลงหวานใจ]] (His Sweet Melody)
*2481: หลอกเมีย ,[[จ๊ะเอ๋]] ,ตื่นเขย ,[[ในสวนรัก]] ,อ้ายค่อม ,หวานใจนายเรือ
*2482: [[ค่ายบางระจัน]]
*2483: [[ไม่เคยรัก]]
*2485: [[น้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ง]] (ถ่ายทำช่วงน้ำท่วมพระนคร ตุลาคม 2485)
ผู้ใช้นิรนาม