ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง"

พ.ศ.2478-2485 หนังพูด ในนาม ''บริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง จำกัด'' ปีละ 2-3 เรื่อง รวม 17 เรื่อง <ref>โดม สุขวงศ์ ,ประวัติภาพยนตร์ไทย ,องค์การค้าของคุรุสภา ,2533 ,57 หน้า</ref>ยุคทองของบริษัท มีนักแสดงในสังกัดหลายคนและนักแสดงระดับ "'''ดารายอดนิยม'''" คู่แรกของวงการ คือ [[จำรัส สุวคนธ์]] และ [[มานี สุมนนัฎ]]
 
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง คงไว้เพียงแผนกผลิต[[แผ่นเสียง]]และปรับปรุงโรงถ่ายเป็น[[โรงภาพยนตร์]]ฉายหนังควบ พ.ศ.2493 <ref>กรอบโฆษณา Srikrung Theatre พ.ศ.2493/ค.ศ.1950</ref> ราว 14 ปีต่อมา มีเฉพาะงานผลิต[[แผ่นเสียง]]
 
'''ช่วงสุดท้าย'''
ผู้ใช้นิรนาม