ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอักโษภยพุทธะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Buddha Infobox
| name = พระอักโษภยะพุทธะ
| img = 'The Dhyani Buddha Akshobhya', Tibetan thangka, late 13th century, Honolulu Academy of Arts.jpg
| img_size = 200px
| img_capt = พระอักโษภยพุทธะ ศิลปะธิเบต
| img_capt = 'พระธยานิพุทธอักโษภยะ', [[ทังกา]]แบบทิเบต, ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 (ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13), [[Honolulu Academy of Arts]]. พื้นหลังเป็นรูปจำนวนมากของเหล่า[[พระธยานิพุทธะ]]
| landscape =
| sanskrit_name = อกฺโษภย
ผู้ใช้นิรนาม