ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเติมอากาศ"

เพิ่มขึ้น 4,700 ไบต์ ,  14 ปีที่แล้ว
หน้าใหม่: ทฤษฎีเครื่องกลเติมอากาศ การเติมออกซิเจน (oxygenation) หรือการเติมอาก...
(หน้าใหม่: ทฤษฎีเครื่องกลเติมอากาศ การเติมออกซิเจน (oxygenation) หรือการเติมอาก...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม