ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลาดิอุส (ดาบ)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มหมวดหมู่:ดาบแล้ว ด้วยฮอทแคต)
{{ความหมายอื่น|||กราดิอุส}}
 
{{About|the sword|other uses|Gladius (disambiguation)}}
 
{{Infobox Weapon
 
|name=Gladius
 
|image=[[File:Uncrossed gladius.jpg|300px]]
 
|caption=Replica pseudo-Pompeii gladius.
 
|origin=[[Ancient Rome]] as gladius, <br /> origins in Celtic Europe earlier.
 
|type=[[Arming sword]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<!-- Type selection -->
 
|is_bladed=yes
 
<!-- Service history -->
 
|service= 4th century BC - 3rd century AD.
 
|used_by= Legionary in Roman service, Roman-influenced other forces.
 
|wars=[[Roman Republic]] and [[Roman Empire]]
 
<!-- General specifications -->
 
|weight= {{convert|1.2|-|1.6|kg|lb|abbr=on}}
 
|length= {{convert|64|-|81|cm|in|abbr=on}}
 
|width= {{convert|4|-|8|cm|in|abbr=on}}
 
|part_length = {{convert|60|-|68|cm|ft|abbr=on}}
 
<!-- Bladed weapon specifications -->
 
|blade_type= steel of varying degrees of carbon content, pointed, double-edged.
 
|hilt_type= Wood, bone or ivory.
}}
 
'''กราดิอุส''' ({{lang-en|Gladius}}) ถูกค้นพบครั้งแรก ณ [[สาธารณรัฐโรมัน]] 300 ปีก่อนคริสตกาล เป็นอาวุธซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในสมัยที่โรมันรุ่งเรือง Gladius มีกราดิอุสมีความยาวประมาณ 60 เซนติเมตร ซึ่งจะแตกต่างจากดาบทั่วไปเพราะ Gladius กราดิอุสถูกออกแบบมาเพื่อแทงโดยเฉพาะ จึงมีรูปร่างที่กระทัดรัด ส่วนปลายของดาบเรียวแหลมทำให้ผู้ใช้สามารถใช้มันทิ่มแทงได้อย่างคล่องแคล่ว
 
Gladius กราดิอุสถูกใช้เป็นอาวุธหลักของกองทหารโรมันในการสงคราม ทหารโรมันจะถือดาบ Gladius ดาบกราดิอุสในมือขวาและถือโล่ Scutum ในมือซ้าย และเดินหน้าในลักษณะโล่ต่อโล่มีช่องว่างระหว่างโล่เล็กน้อยเพื่อใช้ในการแทงดาบ Gladius ดาบกราดิอุสเข้าใส่ข้าศึก ซึ่งในการเข้าปะทะทหารโรมันจะใช้โล่ Scutum ที่ใหญ่และหนักเข้ากระแทกข้าศึกก่อนที่จะแทงดาบ Gladius ดาบกราดิอุสผ่านช่องว่างเล็กๆระหว่างโล่เพื่อปลิดชีพข้าศึก ซึ่งเมื่อทหารแถวหน้าต่อสู้จนเหนื่อยอ่อนแล้วจะมีการสลับตำแหน่งเอาทหารแถวถัดไปขึ้นมาแทนที่ในแนวหน้า ด้วยความมีระเบียบวินัย และอาวุธที่ทันสมัยทำให้กองทหารโรมันเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรที่สุดในยุคนั้น{{อ้างอิง}}
 
'''Gladius''' กราดิอุสเกิดในยุคเหล็ก (iron age) ถูกสร้างโดยใช้เหล็ก (iron) เป็นวัตถุดิบซึ่งมีความแข็งแกร่งกว่าทองแดง (Copper) บรอนซ์ (Bronze) และทองเหลือง (Brass) มาก ซึ่ง[[กลาดิเอเตอร์]]ได้ใช้เป็นอาวุธหลักในการต่อสู้
'''กราดิอุส''' ({{lang-en|Gladius}}) ถูกค้นพบครั้งแรก ณ [[สาธารณรัฐโรมัน]] 300 ปีก่อนคริสตกาล เป็นอาวุธซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในสมัยที่โรมันรุ่งเรือง Gladius มีความยาวประมาณ 60 เซนติเมตร ซึ่งจะแตกต่างจากดาบทั่วไปเพราะ Gladius ถูกออกแบบมาเพื่อแทงโดยเฉพาะ จึงมีรูปร่างที่กระทัดรัด ส่วนปลายของดาบเรียวแหลมทำให้ผู้ใช้สามารถใช้มันทิ่มแทงได้อย่างคล่องแคล่ว
 
Gladius ถูกใช้เป็นอาวุธหลักของกองทหารโรมันในการสงคราม ทหารโรมันจะถือดาบ Gladius ในมือขวาและถือโล่ Scutum ในมือซ้าย และเดินหน้าในลักษณะโล่ต่อโล่มีช่องว่างระหว่างโล่เล็กน้อยเพื่อใช้ในการแทงดาบ Gladius เข้าใส่ข้าศึก ซึ่งในการเข้าปะทะทหารโรมันจะใช้โล่ Scutum ที่ใหญ่และหนักเข้ากระแทกข้าศึกก่อนที่จะแทงดาบ Gladius ผ่านช่องว่างเล็กๆระหว่างโล่เพื่อปลิดชีพข้าศึก ซึ่งเมื่อทหารแถวหน้าต่อสู้จนเหนื่อยอ่อนแล้วจะมีการสลับตำแหน่งเอาทหารแถวถัดไปขึ้นมาแทนที่ในแนวหน้า ด้วยความมีระเบียบวินัย และอาวุธที่ทันสมัยทำให้กองทหารโรมันเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรที่สุดในยุคนั้น{{อ้างอิง}}
 
'''Gladius''' เกิดในยุคเหล็ก (iron age) ถูกสร้างโดยใช้เหล็ก (iron) เป็นวัตถุดิบซึ่งมีความแข็งแกร่งกว่าทองแดง (Copper) บรอนซ์ (Bronze) และทองเหลือง (Brass) มาก ซึ่งกลาดิเอเตอร์ได้ใช้เป็นอาวุธหลักในการต่อสู้
 
== ศัพทมูลวิทยา ==