ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระไวโรจนพุทธะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
[[ไฟล์:Shakyamuni-Thangka.jpg|thumb|250px|พระไวโรจนพุทธะ และโพธิสัตวอัครสาวก พุทธศิลป์ธิเบต]]
'''พระไวโรจนพุทธะ'''<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 219</ref>เป็น[[พระธยานิพุทธะ]] 1 ใน 5 องค์ ของนิกาย[[วัชรยาน]] ทรงเป็นประธานของพระพุทธะทั้ง 5 หมายถึงปัญญาอันสูงสุด ตราประจำพระองค์เป็น[[ธรรมจักร]] หมายถึง ความเป็นหนึ่ง พระกายเป็นแสงสว่าง มักแทนด้วยสีขาว ตำแหน่งในพุทธมณฑลจะอยู่ตรงกลางโดยมีพุทธะอีก 4 องค์ห้อมล้อม พระโพธิสัตว์ในกลุ่มของท่านที่สำคัญมี 2 องค์ คือ [[พระสมันตภัทรโพธิสัตว์]] และ[[พระมัญชุศรีโพธิสัตว์]]
 
ผู้ใช้นิรนาม