ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
*3. '''หลักเขตสถานี'''
** '''ง.''' หลักเขตสถานี บอกแทนเสาเข้าเขตใน ใช้สำหรับสถานีที่ไม่มีสัญญาณประจำที่ชนิดหางปลาหรือไฟสี ใช้ในทางรถไฟสายรอง เช่น สายกาญจนบุรี สายนครศรีธรรมราช สายคีรีรัฐนิคม สายแม่กลอง และเส้นทางรถไฟสายหลักบางสถานี
 
* '''สัญญาณตัวแทน''' เป็นสัญญาณที่แสดงท่าของสัญญาณต้นถัดไป ใช้ในกรณีที่เป็นทางโค้งไม่สามารถมองเห็นสัญญาณต้นหน้าในระยะไกลกว่า 1 กิโลเมตร
20

การแก้ไข