ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการค้าภายใน"

==หน่วยงานในสังกัด==
* สำนักงานเลขานุการกรม
* สำนักกฎหมาย
* กองนิติการ
* กองสำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด
* สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
* สำนักชั่ง ตวง วัด
* กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
* กองกิจการงานภูมิภาค
* กองพัฒนาระบบการค้า
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม