ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลาดิอุส (ดาบ)"

หน้าใหม่: {{About|the sword|other uses|Gladius (disambiguation)}} {{Infobox Weapon |name=Gladius |image=300px |caption=Replica pseudo-Pompeii g...
(หน้าใหม่: {{About|the sword|other uses|Gladius (disambiguation)}} {{Infobox Weapon |name=Gladius |image=300px |caption=Replica pseudo-Pompeii g...)
(ไม่แตกต่าง)
297

การแก้ไข