ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางห้ามญาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:Budha_thai_hamyad.jpg|thumb|right|ลักษณะของพระพุทธรูปปางห้ามญาติ]]
 
'''ปางห้ามญาติ''' เป็นพระพระพุทธรูปอยู่ในอริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองซ้ายห้อยลงข้างพระวรกาย พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาห้าม ลักษณะเดียวกับ[[ปางห้ามสมุทร]]และ[[ปางห้ามพยาธิ]] นิยมทำเป็นแบบพระทรงเครื่อง
== ประวัติ ==
ครั้งหนึ่งเมื่อเหล่ากษัตริย์ตระกูล[[ศากยวงศ์]] พระญาติฝ่ายพุทธบิดา และเหล่ากษัตริย์ตระกูล[[โกลิยวงศ์]] พระญาติฝ่ายพุทธมารดา เกิดการทะเลาะวิวาทกันเพราะเรื่องแย่งน้ำใน[[แม่น้ำ]][[โรหิณี]]เนื่องจากฝนแล้ง น้ำไม่เพียงพอ ทำให้การทะเลาะวิวาทลุกลามไป จนเกือบกลายเป็นศึกสงครามระหว่างกัน พระพุทธเจ้าทรงทราบเหตุด้วยพระญาณ จึงเสด็จไปห้ามสงคราม โดยตรัสให้เห็นถึงความไม่สมควรที่กษัตริย์ต้องมาฆ่าฟันกันด้วยสาเหตุเพียงแค่การแย่งน้ำเข้านา และได้ตรัสเตือนสติว่า ระหว่างน้ำกับความเป็นพี่น้อง อะไรสำคัญยิ่งกว่ากัน ทั้งสองฝ่ายจึงได้สติ คืนดีกัน และขอพระราชทานอภัยโทษต่อเบื้องพระพักตร์พระพุทธองค์
 
แก้ไขรูปภาพให้สอดคล้องกับบรรยาย "พระหัตถ์ทั้งสองเสมอพระอุระ"
 
== ความเชื่อและคตินิยม ==
ผู้ใช้นิรนาม