ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| imagesize = 150 px
| order = [[คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ|ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ]]
| term_start = [[122 เมษายนกันยายน]] [[พ.ศ. 25422549]]
| term_end =
| predecessor = [[วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ|พล.ต.อ. วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ]]
ผู้ใช้นิรนาม