ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา''' <ref>ในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงพระศพ ระบุพระนาม ''พระองค์เจ้าอภันตรีปชา'' [http://www.digitalrarebook.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid=10430&pid=81914]</ref> ([[31 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2432]] - [[18 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2477]]) เป็นพระเจ้าลูกเธอใน[[ร.5|พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5]] และ[[เจ้าจอมมารดาแส โรจนดิศ]] (เป็นพระธิดาของ[[พระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ)]] และขรัวยายบาง) ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 12 ขึ้น 8 ค่ำ ปีฉลู เอกศก จ.ศ. 1251 ตรงกับวันที่ [[31 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2432]]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา มีพระเชษฐาและพระกนิษฐภคินี ร่วมเจ้าจอมมารดาเดียวกันตามลับ ได้แก่
ผู้ใช้นิรนาม