ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช"

 
 
แบ่งออกเป็น 1 [[องค์การบริหารส่วนจังหวัด]] 1 [[เทศบาลนคร]] 3 [[เทศบาลเมือง]] 4039 [[เทศบาลตำบล]] และ 140141 [[องค์การบริหารส่วนตำบล]] โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้
{|
|--- valign=top
# [[เทศบาลเมืองปากพนัง]]
# [[เทศบาลเมืองปากพูน]]
# [[เทศบาลตำบลกะปาง]]
# [[เทศบาลตำบลเกาะทวด]]
# [[เทศบาลตำบลการะเกด]]
# [[เทศบาลตำบลขนอม]]
# [[เทศบาลตำบลขุนทะเล (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เทศบาลตำบลขุนทะเล]]
# [[เทศบาลตำบลเขาชุมทอง]]
||
<ol start=11>
<li>[[เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่]]
<li>[[เทศบาลตำบลท้องเนียน]]
<li>[[เทศบาลตำบลทอนหงส์]]
</ol>
||
<ol start=21>
<li>[[เทศบาลตำบลทอนหงส์]]
<li>[[เทศบาลตำบลท่างิ้ว]]
<li>[[เทศบาลตำบลท่าแพ]]
<li>[[เทศบาลตำบลนาบอน]]
<li>[[เทศบาลตำบลนาสาร]]
# <li>[[เทศบาลตำบลกะปางบางจาก]]
||
<ol start=31>
<li>[[เทศบาลตำบลบางจาก]]
<li>[[เทศบาลตำบลปากนคร]]
<li>[[เทศบาลตำบลพรหมคีรี]]
<li>[[เทศบาลตำบลลานสกา]]
<li>[[เทศบาลตำบลสิชล]]
<li>[[เทศบาลตำบลบางจากหลักช้าง]]
||
<ol start=41>
<li>[[เทศบาลตำบลหลักช้าง]]
<li>[[เทศบาลตำบลหัวไทร]]
<li>[[เทศบาลตำบลหินตก]]
|4 || ปากพนัง || [[เทศบาลเมืองปากพนัง]] || 24,176 || 7.35 || 3,363.00
|-
|5 || ทุ่งสง || [[เทศบาลตำบลกะปางชะมาย]] || 1412,095 231 || 8321.8642 || 168571.0800
|-
|6 || ทุ่งสง || [[เทศบาลตำบลชะมาย]] || 12,231 || 21.42 || 571.00
|-
|76 || ทุ่งสง || [[เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่]] || 12,051 || 77.96 || 155.00
|-
|87 || ทุ่งสง || [[เทศบาลตำบลที่วัง]] || 11,778 || 48.19 || 244.34
|-
|98 || เมืองนครศรีธรรมราช || [[เทศบาลตำบลท่างิ้ว]] || 10,295 || 67.60 || 152.00
|-
|109 || ลานสกา || [[เทศบาลตำบลขุนทะเล (จังหวัดนครศรีธรรมราช)]] || 10,075 || 65 || 155
|-
|1110 || สิชล || [[เทศบาลตำบลทุ่งใส]] || 10,032 || 74.00 || 136.00
|-
|1211 || พระพรหม || [[เทศบาลตำบลนาสาร]] || 9,960 || 27.747 || 358.96
|-
|1312 || เมืองนครศรีธรรมราช || [[เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ]] || 9,391 || 25.74 || 365.00
|-
|1413 || ร่อนพิบูลย์ || [[เทศบาลตำบลหินตก]] || 9,077 || 13.00 || 698.00
|-
|1514 || ขนอม || [[เทศบาลตำบลอ่าวขนอม]] || 9,065 || 140.63 || 64.00
|-
|1615 || เฉลิมพระเกียติ || [[เทศบาลตำบลทางพูน]] || 8,970 || 41.00 || 219.00
|-
|1716 || ร่อนพิบูลย์ || [[เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์]] || 8,275 || 11.53 || 718.00
|-
|1817 || ช้างกลาง || [[เทศบาลตำบลหลักช้าง]] || 7,630 || 47 || 162.34
|-
|1918 || เชียรใหญ่ || [[เทศบาลตำบลการะเกด]] || 7,549 || 60.28 || 125.24
|-
|2019 || พิปูน || [[เทศบาลตำบลเขาพระ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เทศบาลตำบลเขาพระ]] || 7,492 || 171.00 || 44.00
|-
|2120 || หัวไทร || [[เทศบาลตำบลเกาะเพชร]] || 7,171 || 26.72 || 268.00
|-
|2221 || พรหมคีรี || [[เทศบาลตำบลพรหมโลก]] || 7,171 || 12.90 || 556.00
|-
|2322 || สิชล || [[เทศบาลตำบลสิชล]] || 7,040 || 3.00 || 2,347.00
|-
|2423 || ฉวาง || [[เทศบาลตำบลจันดี]] || 6,315 || 33.56 || 1,774.00
|-
|2524 || เมืองนครศรีธรรมราช || [[เทศบาลตำบลปากนคร]] || 6,322 || 1.90 || 3,327.00
|-
|2625 || เฉลิมพระเกียรติ || [[เทศบาลตำบลดอนตรอ]] || 5,680 || 20.64 || 275.20
|-
|2726 || ปากพนัง || [[เทศบาลตำบลเกาะทวด]] || 5,235 || 51.38 || 101.89
|-
|2827 || หัวไทร || [[เทศบาลตำบลหัวไทร]] || 4,578 || 2.64 || 1,734.00
|-
|2928 || ขนอม || [[เทศบาลตำบลท้องเนียน]] || 4,517 || 43.09 || 105.00
|-
|3029 || ทุ่งใหญ่ || [[เทศบาลตำบลท่ายาง (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เทศบาลตำบลท่ายาง]] || 4,329 || 4.01 || 1,080.00
|-
|3130 || ชะอวด || [[เทศบาลตำบลชะอวด]] || 4,308 || 0.50 || 8,616.00
|-
|3231 || เมืองนครศรีธรรมราช || [[เทศบาลตำบลท่าแพ]] || 4,258 || 0.96 || 4,435.00
|-
|3332 || ขนอม || [[เทศบาลตำบลขนอม]] || 3,880 || 1.76 || 2,205.00
|-
|3433 || พรหมคีรี || [[เทศบาลตำบลพรหมคีรี]] || 3,867 || 71.18 || 54.00
|-
|3534 || ร่อนพิบูลย์ || [[เทศบาลตำบลเขาชุมทอง]] || 3,358 || 14.18 || 232.00
|-
|3635 || พรหมคีรี || [[เทศบาลตำบลทอนหงส์]] || 3,155 || 9.00 || 351.00
|-
|3736 || ท่าศาลา || [[เทศบาลตำบลท่าศาลา (จังหวัดนครศรีธรรมราช)|เทศบาลตำบลท่าศาลา]] || 2,985 || 1.00 || 2,985.00
|-
|3837 || ฉวาง || [[เทศบาลตำบลฉวาง]] || 2,881 || 2.00 || 1,441.00
|-
|3938 || พิปูน || [[เทศบาลตำบลพิปูน]] || 2,586 || 1.26 || 2,052.00
|-
|4039 || ฉวาง || [[เทศบาลตำบลไม้เรียง]] || 2,507 || 2.48 || 1,011.00
|-
|4140 || นาบอน || [[เทศบาลตำบลนาบอน]] || 2,296 || 4.00 || 574.00
|-
|4241 || เชียรใหญ่ || [[เทศบาลตำบลเชียรใหญ่]] || 2,279 || 1.00 || 2,279.00
|-
|4342 || เมืองนครศรีธรรมราช || [[เทศบาลตำบลบางจาก]] || 1,742 || 2.40 || 726.00
|-
|4443 || ลานสกา || [[เทศบาลตำบลลานสกา]] || 1,498 || 2.61 || 574.00
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม