ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552"

|ก่อนหน้า = [[การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551|การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร</br>พ.ศ. 2551]]
|จำนวนก่อนหน้า =
|ถัดไป = [[การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556|การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร</br> พ.ศ. 2556]]
|ถัดไป = -
|จำนวนถัดไป =
|ช่วงเวลา =
ผู้ใช้นิรนาม