ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เรซูเม}}
{{ต้องการเพิ่มอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล ผู้นำประเทศ
| name = รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
| image = รัชฎาภรณ์.jpg
| imagesize = 150px
| order =
| order = ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
| primeminister =
| term_start =
| footnotes =
}}
'''นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท''' (05 เม.ย. 2495-) [[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]] ระบบบัญชีรายชื่อ [[พรรคประชาธิปัตย์]] อดีตนักศึกษาหลบหนีเข้าป่าจาก[[เหตุการณ์ 6 ตุลา|เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519]] '''"สหายศรัทธา"''' เป็นชื่อจัดตั้งใน[[พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย]] (พคท.)<ref>[http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20100501/113008/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%AA.%E0%B8%AA.%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87.html "สหายศรัทธา"ส.ส.หญิงชี้ขบวนการล้มเจ้ามีจริง]จากเว็บไซต์ [[กรุงเทพธุรกิจ]]</ref>
 
== ประวัติ ==
นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เกิดเมื่อวันที่ [[5 เมษายน]] [[พ.ศ. 2495]] มี[[ชื่อเล่น]]ว่า "ปุ๊" ที่[[จังหวัดกาฬสินธุ์]] จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา จาก โรงเรียนสตรีกาฬสินธุ์ และโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้นมัธยมศึกษา จาก[[โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์]] ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] และสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ จาก[[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] และปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาสังคม [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] (ประสานมิตร)<ref>[http://www.democrat.or.th/th/about/board-of-directors/cabinet_members/mpp/detail.php?ID=779 ประวัติ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ] สืบค้นข้อมูล 14 กันยายน 2554 </ref>
 
== ประวัติการทำงาน ==
นางรัชฎาภรณ์ เคยรับราชการประจำ[[กรมวิชาการเกษตร]] [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]] ต่อมาจึงมารับราชการเป็นอาจารย์ประจำ[[คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]] จากนั้นจึงได้เข้ามาสู่งานการเมืองโดยการเป็นผู้ประสานงานขบวนผู้หญิงกับการปฏิรูปการเมือง เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
* พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/049/39.PDF ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคประชาธิปัตย์)]</ref>
 
* พ.ศ. 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 3
*ในปี พ.ศ. 25542550 ได้รับเลือกตั้งเป็น[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]] แบบสัดส่วนกลุ่มที่ 3 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 2 ในระบบบัญชีรายชื่อ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/049/39.PDF ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคประชาธิปัตย์)]</ref> และได้รับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน[[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24]]
* อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล
 
* ข้าราชการประจำกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางรัชฎาภรณ์ เป็นผู้มีบทบาทในการดำเนินการจัดตั้ง[[มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์|มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์]] ซึ่งมีการเสนอจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร<ref>[http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000113856 หารือตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ท่ามกลางเสียงคัดค้าน]</ref>
* ผู้ประสานงานขบวนผู้หญิงกับการปฏิรูปการเมือง
* ประธานสมาคมส่งเสริม สิทธิและความเสมอภาค
* คณะกรรมาธิการยกร่าง รัฐธรรมนูญปี 2550 กรอบที่ 1 (สิทธิ เสรีภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและการปกครองท้องถิ่น)
* ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
* นักสิทธิมนุษยชน
* ที่ปรึกษาสำนักฝึกอบรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า
* ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
54,962

การแก้ไข