ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ"

* [[โครงการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว]] (TAIST)
* [[สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ]] (สบทร./GITS)
 
==ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิช==
 
สวทช. เป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจด้านวิจัยและพัฒนาภายใต้การดำเนินการของนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติ โดยมีผลงานวิจัยจำนวนมาก ทั้งนี้ผลงานวิจัยที่ออกสู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่
 
# หัวเชื้อไวรัสไข้เลือดออก เพื่อการพัฒนาต่อเป็นวัคซีน
# ฟิล์มเคลือบอิฐประดับและวัสดุก่อสร้าง กันตะไคร่น้ำและคราบสกปรก
# ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลจุลินทรีย์และวัสดุชีวภาพ (Software iCollect Microbial Information Management System)
# เทคโนโลยีแปรรูปมะม่วงสดตัดแต่งผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุดเพื่อการส่งออก
# Traffy:ศูนย์ข้อมูลการจราจรทางมือถือ
# ชุดเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ RF Remote Control 1:4 และแจ้งเหตุฉุกเฉินชุมชน
# เครื่องตรวจสอบบัตรเครดิตปลอม
# โปรแกรมคอมพิวเตอร์ NetHAM modul เวอร์ชั่น 1.0 สำหรับบริหารเครือข่ายขนาดเล็ก
# โปรแกรม 3D model สำหรับการรายงานสภาพการจราจรบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟน (iPhone)
# โปรแกรมรู้จำตัวอักษรภาษาไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา (OCR version for the blind)
# สวิตช์เดี่ยวแบบกดติดปล่อยดับ (Single Switch) สำหรับคนพิการ
# เครื่องวัดความหนาแบบไม่สัมผัสสำหรับ ควบคุมคุณภาพการผลิตเลนส์
# โครงการออกแบบและพัฒนารถบรรทุกอเนกประสงค์เพื่อการเกษตร
# เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนและชุมชน
# น้ำปลาผง
# ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียมเดนตี้แพลน (Dental Implant Planning Software:DentiPlan)
# โมโนโคลนัลแอนติบอดี ที่จำเพาะต่อไวรัสกุ้ง (WSSV/YHV/TSV/IHHNV)
# วัสดุชีวภาพ เพื่อทดสอบการตั้งท้องของแม่โค (โมโนโคลนัลแอนติบอดี ที่จำเพาะต่อ Progesterone)
# ชุดทดสอบไวรัสกุ้ง (WSSV) แบบ LAMP-LFD
# ชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสแหลมสิงห์ (LSNV)
# ชุดตรวจโรคใบขาวในอ้อย (2553)
# หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต
# NSTDA Online Learning Project: NOLP
# เครื่องตรวจวัดกลิ่น (E-nose)
# สารสกัดจากบัวบกและตะไคร้ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
# กระดาษสากันน้ำและกระดาษสาทนไฟ
# เครื่องคั่วเมล็ดงา
# ถุงห่อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
# เทคนิคการตรวจไวรัสก่อโรคในกุ้งตัวใหม่ IMNV (Infection Myonecrosis Virus)
# ซอฟต์แวร์อัจฉริยะจำทะเบียนรถได้
# สูตรเคลือบเซรามิกส์ไร้สารตะกั่วในระดับอุตสาหกรรม
# แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา
# กรรมวิธีการตรวจหาปริมาณสารต้านมาลาเรียจากต้นชิงเฮา
# การผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบประสิทธิภาพสูงจากแบตเตอรี่
# สูตรสมุนไพรควบคุมและกำจัดไรฝุ่นจากอบเชยและกานพลู
# กรรมวิธีการแยกเนื้อยางและสารอนินทรีย์ออกจากกากตะกอนน้ำยางธรรมชาติ
# ชุดทดสอบอนุพันธ์สารไนโตรฟูแรน แบบ ELISA
# แผ่นผ้ากรองใช้ในการเพาะเลี้ยงพืช
# ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคโดยวิธีพีซีอาร์
# กระบวนการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสจากเชื้อรา เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์บก
# ชุดตรวจเม็ดเลือดแดงเพื่อใช้ตรวจหาปฏิกริยาแอนติเจน-แอนติบอดี ต่อเม็ดเลือดแดง
# เครื่องบดเมล็ดพืช
# เทคโนโลยีการตรวจสอบและประมวลผลสถิติ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเทศไทย (Truehits.net)
# วัสดุพรุนจากขี้เถ้าแกลบสำหรับการบำบัดทางชีวภาพ และวัสดุเพาะปลูก
# ต้นแบบระบบควบคุมการฉีดก๊าซระบบหัวฉีด สำหรับเครื่องยนต์ดัดแปลงใช้ก๊าซ
# ชุดทดสอบความเป็นกรดของบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอร์
# Hyaluronan เพื่อการเตรียมวินิจฉัยโรคตับ
# ระบบควบคุมการจุดระเบิดสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลง (Ignition control Module for Modified Diesel Engine
# ผ้าพลาสติกคัดกรองแสงสำคัญคุลมโรงเรือนเพาะปลูก
# ชุดตรวจวินัจฉัยไข้หวัดนกโดยใช้หลักการไบโอเซ็นเซอร์
# อิเล็กโทรดวัดความชื้นสำหรับเมล็ดหรือเม็ดวัสดุที่มีรูปร่างไม่เป็นทรงกลม
# การพัฒนาเทคโนโลยีสกัดน้ำมันสบู่ดำเพื่อใช้งานในชุมชนเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
# เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ SAM-05 (Screening Alcohol)
# ชุดตรวจคัดกรองพาหะอัลฟ่าธาลัสซีเมียแบบ IC Strip test
# การยืดเวลาการให้กลิ่นในผลิตภัณฑ์ดอกไม้อบแห้ง
# เทคโนโลยี "รากฟันเทียม"
# ระบบแปลภาษาไทย - อังกฤษ "ภาษิต"
# ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดขาว สำหรับผู้ป่วยเอดส์ (CD4 Select)
# การวิเคราะห์และออกแบบไฟหน้าสำหรับรถเกี่ยวข้าว
# เสื้อกีฬานาโนยับยั้งเชิ้อจุลินทรีย์และกลิ่น
# ชีวอินทรีย์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช (2549)
# การใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์
# ดินเซรามิกแผ่นบาง
# ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ในงานหล่ออะลูมิเนียม (quantitative reduced-pressure test and porosity assessment system)
# เครื่องเชื่อมโลหะความถี่สูง
# เครื่องอ่านค่าสีสำหรับวัดความเข้มข้นของสารเคมี
# เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย และผลิตพลังงาน "ก๊าซชีวภาพ" สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (2549)
# ชุดตรวจไวรัสกุ้งด้วยเทคนิคพีซีอาร์ (PCR)
# รถสามล้อสิงห์ธำรงไทย
# เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใช้ก๊าซช่วย
# โปรแกรมช่วยวางแผนการจัดฟัน "CephSmile" Cephalometric Analysis and Treatment Simulation Software
# อุปกรณ์วัดความดันในหลอดเลือดหัวใจ Intravenous Blood Pressure Sensor
# ระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Photovoltaic/Thermal (PVT) Solar system)
# การพัฒนากระบวนการผลิตท่อนพันธุ์ปทุมมาและขิงขนาดเล็ก
# การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเพื่อยืดอายุการผลิต
# VAJA ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง
# การะประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
* สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.
 
{{กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย}}
 
79

การแก้ไข