ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด"

{|class="wikitable"
|-
! อันดับ || จังหวัด |||ปี[[พ.ศ. 2546]]||ปี[[พ.ศ. 2547]] ||ปี[[พ.ศ. 2548]] ||ปี [[พ.ศ. 2549]] ||ปี [[พ.ศ. 2550]] ||ปี [[พ.ศ. 2552]]
|-
| - || '''[[ภาคใต้ (ประเทศไทย)|ภาคใต้]]''' || '''572,377.30'''|| '''650,393.80'''|| '''693,691.40'''|| '''772,164.40'''|| '''859,325'''|| '''886,503'''||
|-
|1 || [[จังหวัดสงขลา|สงขลา]] || 115,769.80|| 127,493.70|| 138,560.10|| 152,013.10|| 168,611 || 163,054
|-
|2 || [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]] || 90,444.60|| 98,820.10|| 106,083.20 || 117,553.90 ||123,614 || 135,500
|-
|3 || [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี]] || 73,703.30|| 87,752.30|| 97,525.10|| 111,907.30||122,398 || 125,726
|-
|4 || [[จังหวัดตรัง|ตรัง]] || 38,746.20|| 44,607.10|| 48,877.60|| 54,148.70||62,912 || 60,858
|-
|5 || [[จังหวัดภูเก็ต|ภูเก็ต]] || 45,938.20|| 55,443.20|| 50,229.30|| 54,465.80||62,055 || 62,395
|-
|6 || [[จังหวัดนราธิวาส|นราธิวาส]] || 27,932.90|| 31,483.60|| 35,294.10|| 41,288.0||46,468 || 51,016
|-
|7 || [[จังหวัดชุมพร|ชุมพร]] || 29,096.10|| 32,809.70|| 35,616.20|| 40,942.10||45,580 || 52,957
|-
|8 || [[จังหวัดกระบี่|กระบี่]] || 28,777.90|| 33,296.00|| 32,662.60|| 35,703.00||41,343 || 44,665
|-
|9 || [[จังหวัดปัตตานี|ปัตตานี]] || 30,969.20|| 32,339.70|| 32,639.40|| 36,221.70||39,534 || 40,089
|-
|10 || [[จังหวัดยะลา|ยะลา]] || 23,466.70|| 26,480.20|| 30,436.90|| 34,595.60||39,198 || 41,226
|-
|11 || [[จังหวัดพัทลุง|พัทลุง]] || 19,564.70|| 23,171.30|| 26,297.50|| 30,516.20||33,259 || 32,926
|-
|12 || [[จังหวัดพังงา|พังงา]] || 18,642.20|| 22,459.20|| 24,613.30|| 27,021.80||29,828 || 30,731
|-
|13 || [[จังหวัดสตูล|สตูล]] || 17,846.20|| 20,286.40|| 20,444.10|| 22,273.50|| 27,217 || 27,183
|-
|14 || [[จังหวัดระนอง|ระนอง]] || 11,479.30|| 13,951.30|| 14,412.00|| 15,511.70|| 17,309 || 18,178
|-
| - || การเติบโต || % || 13.62% || 6.66% || 11.31% || 11.29%
ผู้ใช้นิรนาม