ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนาฏศิลป"

# [[วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช]]<br />หมู่ 11 [[ต.ท่าเรือ]] [[อ.เมืองนครศรีธรรมราช]] [[จ.นครศรีธรรมราช]]
 
==บุคคลที่มีชื่อเสียง==
* [[นาว ทิสานาฏ ศรศึก]] นักแสดง
== อ้างอิง ==
* [http://www.cda.bpi.ac.th/pravat.htm ประวัติวิทยาลัยนาฏศิลป]
ผู้ใช้นิรนาม