ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอแม่แตง"

== การแบ่งเขตการปกครอง ==
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภอแม่แตงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1312 [[ตำบล]] 128104 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
 
{|
|-
||1.||สันมหาพน|| ||(San Maha Phon)|| ||10 หมู่บ้าน|| || || || || || ||8.||สันป่ายางแป๋|| || (San Pa YangPae) || ||514 หมู่บ้าน
|-
||2.||แม่แตง || ||(Mae Taeng)|| ||8 หมู่บ้าน|| || || || || || ||9.||ป่าแป๋เมืองก๋าย|| || (PaMueang PaeKai) || ||145 หมู่บ้าน
|-
||3.||ขี้เหล็ก|| || (Khilek) || ||1011 หมู่บ้าน|| || || || || || ||10.||เมืองก๋ายบ้านช้าง|| || (MueangBan KaiChang) || ||5 หมู่บ้าน
|-
||4.||ช่อแลแม่หอพระ|| || (ChoMae LaeHo Phra) || ||169 หมู่บ้าน|| || || || || || ||11.||บ้านช้างกื้ดช้าง || || (BanKuet Chang) || ||58 หมู่บ้าน
|-
||5.||แม่หอพระสบเปิง|| || (MaeSop Ho PhraPoeng) || ||913 หมู่บ้าน|| || || || || || ||12.||กื้ดช้าง อินทขิล|| ||(Kuet Chang(Inthakhin) || ||818 หมู่บ้าน
|-
||6.||สบเปิงบ้านเป้า|| || (SopBan PoengPao) || ||137 หมู่บ้าน|| || || || || || ||13.||อินทขิล|| || (Inthakhin) || ||18 หมู่บ้าน
|-
||7.||บ้านเป้าสันป่ายาง|| || (BanSan PaoPa Yang) || ||75 หมู่บ้าน||
|}
 
1

การแก้ไข