ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมทับทิม ในรัชกาลที่ 4 (วัชโรทัย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''เจ้าจอมทับทิม ในรัชกาลที่ 4''' (สกุลเดิม '''วัชโรทัย''') เป็นธิดาค...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''เจ้าจอมทับทิม ในรัชกาลที่ 4''' (สกุลเดิม '''วัชโรทัย''') เป็นธิดาคนหนึ่งของพระจำนงภูษิต (อยู่ วัชโรทัย)<ref name="ancestry">[[ส.พลายน้อย]]. ''พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม''. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:ฐานบุ๊คส์, 2554. หน้า 321</ref> สืบเชื้อสายมาแต่ข้าหลวงเดิมในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]] ซึ่ง[[กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]]ตรัสเล่าถึงต้นสกุลวัชโรทัยว่า เป็นผู้เชิญพระกลดกั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าพระยาจักรีเมื่อครั้งศึกอะแซหวุ่นกี้ขอดูตัวคราวสงครามไทย-พม่า [[พ.ศ. 2318]] <ref name= "an">ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. ''ลูกท่านหลานเธอ ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในราชสำนัก''. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ:มติชน. 2555, หน้า 233</ref>
 
พระจำนงภูษิตผู้เป็นบิดาเป็นข้าราชการสำนักกรมพระภูษามาลา ได้ถวายธิดาชื่อ ''ทับทิม'' เข้ารับราชการเป็นเจ้าจอมใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และดำรงชีวิตอย่างปกติตลอดจนสิ้นอายุขัย<ref name= "an"/>